Zawieszenie działalności

Data ostatniej aktualizacji: 11 marca 2020 Autor: Grażyna Paś

W związku z decyzją Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o zamknięciu m.in. placówek oświatowych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zawieszona zostaje działalność Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci na czas zamknięcia placówek oświatowych.

Ubezpieczenie NNW

Data ostatniej aktualizacji: 27 września 2019 Autor: Grażyna Paś

Informacja dla rodziców dzieci z Placówki Pobytu Dziennego. Opłaty za ubezpieczenie NNW prosimy wpłacać na poniższy numer rachunku bankowego.

Numer rachunku bankowego
04 1240 6960 3014 0110 1639 8595

W tytule przelewu prosimy wpisać: Nr 1022634043

Termin płatności 15.10.2019

Składanie podań do Placówki Pobytu Dziennego na rok 2019/2020

Data ostatniej aktualizacji: 6 czerwca 2019 Autor: Grażyna Paś

Prosimy o składanie podań, rodziców dzieci zainteresowanych przyjęciem dziecka do Placówki Pobytu Dziennego na rok 2019/2020. Dotyczy dzieci nowych oraz aktualnie uczęszczających do Ośrodka.

Ikona
Wniosek o przyjęcie do placówki pobytu dziennego

Nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Data ostatniej aktualizacji: 14 maja 2019 Autor: Grażyna Paś

Na terenie miasta Rybnika od stycznia br. funkcjonują 4 punkty nieodpłatnych porad prawnych oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Szczegóły dotyczące beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, dziedzin prawa oraz form udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także sposobu umawiania spotkań w tych punktach dostępne są na miejskiej stronie internetowej

Podaruj swój 1%

Data ostatniej aktualizacji: 15 maja 2019 Autor: Grażyna Paś