Pracownia fizjoterapii

Data ostatniej aktualizacji: 26 kwietnia 2020 Autor: Grażyna Paś

Pracownia fizjoterapii zapewnia specjalistyczną, ambulatoryjną opiekę dla pacjentów od 0 do 18 lat, u których wystąpiły dysfunkcje związane z przebiegiem chorób, doznaniem urazów i uszkodzeń organizmu. Prowadzona u nas rehabilitacja koncentruje się na intensywnym usprawnianiu oraz stymulowaniu rozwoju dzieci i młodzieży.

Pracownia fizjoterapii jest wyposażona w nowoczesny sprzęt. Stosujemy neurofizjologiczne metody usprawniania leczniczego (metoda NDT-Bobath, metoda NDH-Bobath Baby), które pozwalają zahamować patologiczne odruchy wczesnoniemowlęce, ułatwiają fizjologiczne wzorce ruchowe i stymulują rozwój psychoruchowy. Ćwiczenia z zakresu kinezyterapii uzupełniamy fizykoterapią (laser, sollux, magnetoterapia) i hydroterapią. W ramach kinezyterapii prowadzimy ćwiczenia bierne, czynne, specjalne, ogólnousprawniające, a także pionizację i naukę chodu. Z zabiegów fizykoterapeutycznych oferujemy światłolecznictwo (laser, sollux), elektrolecznictwo (elektrostymulacja), leczenie polem magnetycznym, masaż, Kinesiology Taping (stosowanie elastycznych plastrów dla wspomagania mięśni bez ograniczania ich ruchomości).

Poradnia przyjmuje pacjentów na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów.

Wskazania medyczne do fizjoterapii:

  • mózgowe porażenie dziecięce
  • wady wrodzone
  • stany po urazach narządu ruchu
  • stany po urazach mózgowo-czaszkowych
  • schorzenia reumatyczne
  • zespoły neurologiczne z towarzyszącymi zaburzeniami psychoruchowymi
  • dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego
  • dysfunkcje narządu ruchu
  • wady postawy
  • inne schorzenia i urazy