O nas

Data ostatniej aktualizacji: 21 kwietnia 2022 Autor: Tomasz Niesyto

Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II w Rybniku jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym przez Miasto Rybnik w formie jednostki budżetowej. Obszarem działalności Ośrodka jest województwo śląskie, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Rybnika. Placówka obejmuje swoimi działaniami wszystkie dzieci ubezpieczone w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (w tym Unii Europejskiej). Realizujemy kontrakt zawarty z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej dla dzieci (0-7 lat) z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci oraz na zabiegi ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży (0-18 lat) w Pracowni Fizjoterapii Dla Dzieci. Wszystkie świadczenia są bezpłatne.

Oferujemy kompleksowe diagnozowanie, specjalistyczną rehabilitację, wieloprofilowe leczenie oraz różne rodzaje terapii, za każdym razem dostosowywane do niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb dziecka. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do fizykoterapii, laseroterapii i magnetoterapii.

Dbamy także o aktywizację społeczną małych pacjentów. Dzieci w ramach zajęć biorą udział w spotkaniach integracyjnych, olimpiadach sportowych, wykonują prace plastyczne, które prezentujemy na organizowanych w Ośrodku wystawach. Wspieramy także rodziny naszych podopiecznych – rodzicom i opiekunom zapewniamy edukację, dostęp do informacji oraz działania terapeutyczne.

Jak pracujemy?


Relację na temat Ośrodka zawiera także film przygotowany w ramach Rybnickich Dni Integracji w 2016 roku (od ok. 8 minuty nagrania).

Nasze atuty

  • korzystna lokalizacja i przyjazne otoczenie
  • lokalizacja w budynku jednokondygnacyjnym, wyposażonym w podjazd
  • warunki techniczno-lokalowe spełniające wymagania bezpieczeństwa i wymogi sanitarno-epidemiologiczne
  • pomieszczenia WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych
  • brak barier architektonicznych w otoczeniu i wewnątrz budynku
  • usytuowanie w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej
  • dzieciom korzystającym z pobytu dziennego dajemy możliwość dowozu z odległych miejsc zamieszkania