Wczesna interwencja

Data ostatniej aktualizacji: 26 kwietnia 2020 Autor: Grażyna Paś

Wczesna interwencja to wsparcie skierowane dla dzieci od 0 do 7 lat, którego celem jest wczesna stymulacja rozwoju, zwiększająca mobilność ruchową pacjenta. Podstawowym warunkiem uzyskania pozytywnych efektów są szybka diagnoza, ustalenie terapii i rozpoczęcie skoordynowanych, wielospecjalistycznych i ciągłych oddziaływań rehabilitacyjnych. U znacznej liczby dzieci, wykazujących tylko niewielkie zaburzenia i opóźnienia rozwojowe lub nieharmonijny rozwój, wczesna rehabilitacja może doprowadzić do całkowitego wyrównania niepełnosprawności. Zaś dzieci, których rozwój jest poważniej zaburzony, dzięki wczesnej pomocy mają szansę na pełne wykorzystanie swoich możliwości.

Rodzicom i opiekunom udzielamy specjalistycznego instruktażu terapeutycznego, wskazówek na temat metod i technik opieki oraz wspierania rozwoju dziecka – tak, aby rodzina mogła kontynuować rehabilitację i terapię w warunkach domowych.

Punkt wczesnej interwencji tworzy zespół specjalistów: neurolog dziecięcy, pediatra, lekarz rehabilitacji medycznej, psycholog, logopeda i fizjoterapeuta. Pomoc można uzyskać na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów.

Wskazania medyczne do korzystania z wczesnej interwencji:

  • dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
  • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego
  • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
  • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
  • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (MPD, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe)
  • z zespołami genetycznymi
  • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub nieustalonej etiologii