Struktura organizacyjna

Data ostatniej aktualizacji: 2 kwietnia 2020 Autor: Grażyna Paś

Schemat organizacyjny OLR Dyrektor Rada społeczna Sekretariat / Rejestracja Inspektor BHP Zastępca Dyrektora Dział Leczniczy Kierownik Działu (z-ca Dyrektora) Lekarz Pielęgniarka Dział RehabilitacjiPsychospołecznejKierownik Działu Psycholog Logopeda Pedagog Terapeuta zajęciowy Opiekunka dziecięca Dział RehabilitacjiLeczniczejKierownik Działu Fizjoterapeuta Masażysta Dział Administracyjno-GospodarczyKierownik Działu Referent Kucharka Sprzątaczka Konserwator Kierowca Główny księgowy Dział Finansowo-KsięgowyKierownik Działu (główny księgowy) Specjalista Inspektor Referentdo spraw księgowości Inspektor Referent Do spraw kadrowo-płacowych