Struktura organizacyjna

Data ostatniej aktualizacji: 20 grudnia 2023 Autor: Łukasz Galdja

Schemat organizacyjny OLR Dyrektor Rada Społeczna Sekretariat / Rejestracja Zastępca Dyrektora Dział Leczniczy Kierownik Działu (z-ca D D) Lekarz Pielęgniarka Dział Rehabilitacji / DRKierownik DziałuZastępca Kierownika Fizjoterapeuta Masażysta Psycholog Logopeda Pedagog Dział Administracyjno-FinansowyKierownik Działu Starszyinspektor/specjalista Referent Kucharka Sprzątaczka Konserwator / Robotnikgospod. Terapeuta zajęciowy Opiekunka dziecięca Kierowca