Jak pomagamy

Data ostatniej aktualizacji: 14 maja 2019 Autor: Grażyna Paś

Ośrodek zapewnia wielospecjalistyczną i kompleksową rehabilitacje niepełnosprawnych dzieci, dostosowując wsparcie do rodzaju schorzenia młodego pacjenta i jego sytuacji rodzinnej. Zajęcia są prowadzone indywidualnie i grupowo – w zależności od formy leczenia i rehabilitacji. Nasze działania uwzględniają potrzeby rozwojowe w sferze fizycznej, psychicznej, edukacyjnej i społecznej. Czas trwania terapii i częstotliwość jej stosowania są zróżnicowane, dostosowane do stanu, możliwości i potrzeb każdego pacjenta.

W ramach ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci prowadzimy rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,która opiera się na współpracy specjalistów różnych dziedzin i jest realizowana pod kątem rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Nasz program oferuje wczesną, kompleksową, skoordynowaną, wielospecjalistyczną pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie. Rehabilitację tę realizujemy w formie wczesnej interwencji i pobytu dziennego.

W ramach pracowni fizjoterapii dla dzieci prowadzimy kompleksową i wszechstronną rehabilitację pacjentów do 18. roku życia, wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju. Celem usług rehabilitacyjnych jest likwidowanie występujących u dzieci i młodzieży wad postawy oraz wad rozwojowych układu narządu ruchu.

Więcej informacji na temat rehabilitacji leczniczej:

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i wyposażeniem rehabilitacyjnym:

  • basen rehabilitacyjny dla dzieci
  • wanna do kąpieli wodnych i masażu wirowego
  • wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa
  • wanna do masażu wirowego kończyn górnych
  • zestawy do biostymulacji laserowej, elektroterapii, magnetoterapii i ultradźwięków
  • bieżnia