Dla pacjenta

Data ostatniej aktualizacji: 26 kwietnia 2020 Autor: Grażyna Paś

Rejestracja odbywa się na podstawie karty ubezpieczenia zdrowotnego oraz skierowania od lekarza.

Skierowanie jest ważne miesiąc od daty wystawienie do daty rejestracji.

Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej Dla Dzieci powinno zawierać:

  • pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu,
  • pieczątkę jednostki kierującej,
  • datę wystawienia skierowania,
  • rozpoznanie lekarskie.

Skierowanie do Pracowni Fizjoterapii Dla Dzieci powinno zawierać:

  • pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu,
  • pieczątkę jednostki kierującej,
  • datę wystawienia skierowania,
  • rozpoznanie lekarskie,
  • rodzaj zabiegów lub ćwiczeń,
  • krotność (x 10) lub (x 120).

W dniu rejestracji zostaje ustalony termin rozpoczęcia rehabilitacji, pacjent zostaje wpisany do kolejki oczekujących.