Nabór Dzieci do Placówki Pobytu Dziennego na rok 2020/2021

Data ostatniej aktualizacji: 30 maja 2020 Autor: Grażyna Paś

Ogłaszamy nabór Dzieci do Placówki Pobytu Dziennego na rok 2020/2021. Formularz do pobrania w Sekretariacie, oraz poniżej:

Ikona
Wniosek o przyjęcie do placówki pobytu dziennego

Wnioski proszę składać elektronicznie na adres olr.sekretariat@miastorybnik.pl lub w Sekretariacie Ośrodka we wcześniej uzgodnionych godzinach.

Wznowienie udzielania świadczeń zdrowotnych

Data ostatniej aktualizacji: 30 maja 2020 Autor: Grażyna Paś

Drodzy Rodzice,

od wtorku 2 czerwca br., wznawiamy działalność Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci – grupową terapię i rehabilitację w ramach pobytu dziennego.

Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny jeżeli chcecie Państwo przyprowadzić dzieci w kolejnych dniach. Rodzice, którzy zadeklarowali  przyjście dziecka do Ośrodka od 2 czerwca proszeni są o przyprowadzanie dzieci punktualnie w godzinach od 7:00 do 8:00.

Nadal obowiązuje rejestracja wyłącznie telefoniczna pod numerem telefonu 32 422 66 58 lub 32 422 30 55 w godzinach od 8:00 do 15:00.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się procedurami bezpieczeństwa i bezwzględne przestrzeganie ich podczas wizyt w naszym Ośrodku:

 1. Do ośrodka przyprowadzać wyłącznie dziecko, bez objawów chorobowych (temperatura pow. 37,5oC, katar, kaszel, wysypka, biegunka, zapalenie spojówek itp.).
 2. W Ośrodku bezwzględnie obowiązuje:
  • noszenie maseczki osłaniającej usta i nos,
  • dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku,
  • pomiar temperatury ciała opiekunowi i dziecku,
  • zachowanie dystansu społecznego 2 metrów od innych osób,
  • zakaz wnoszenia zabawek oraz innych przedmiotów z zewnątrz.
 3. Do Ośrodka są przyprowadzane i odbierane dzieci tylko przez osoby zdrowe.
 4. Do Ośrodka może wejść tylko jedna osoba dorosła z dzieckiem, które przyprowadzane jest na zajęcia.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Ośrodka.
 6. W przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecko zostanie odizolowane, a rodzice powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z Ośrodka.
 7. W szatni/wózkowni obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania dystansu społecznego 2 metrów od innych osób. W przypadku nie możności zachowania tego dystansu rodzice muszą poczekać na opuszczenie szatni/wózkowni przez przebywające tam osoby.
 8. W przypadku nie dostosowania się do powyższych procedur, Rodzic/Opiekun może zostać poproszony o opuszczenie Ośrodka.

Śp. Iwona Pomykalska

Data ostatniej aktualizacji: 22 maja 2020 Autor: Grażyna Paś

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dzisiaj 22 maja 2020 roku zmarła nasza Koleżanka Śp. Iwona Pomykalska.

Byłaś wspaniałą Koleżanką, dobrym Pracownikiem i życzliwym Człowiekiem.

Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci i wspomnieniach.

Łączymy się w głębokim żalu z całą Twoją Rodziną.

Koleżanki i Koledzy
Z Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku

Częściowe wznowienie rehabilitacji

Data ostatniej aktualizacji: 8 maja 2020 Autor: Grażyna Paś

Drodzy Rodzice

Od 11 maja częściowo wznawiamy rehabilitację.

Rozpoczynamy indywidualne zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne w ramach wczesnej interwencji (neurolog, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta) oraz zabiegi rehabilitacyjne w pracowni fizjoterapii.

Nadal zawieszona do 25 maj br. jest  rehabilitacja i terapia w ramach pobytu dziennego.

Rejestracja z powodu koronawirusa wyłącznie telefoniczna pod numerem telefonu 32 422 66 58 lub 32 422 30 55 w godzinach od 8.00-15.00

Nabór na stanowisko Dyrektora OLR

Data ostatniej aktualizacji: 30 kwietnia 2020 Autor: Grażyna Paś

Urząd Miasta Rybnika informuje o konkursie na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.

Swoją kandydaturę można zgłaszać do 14 maja 2020 roku.

Więcej szczegółów w poniższym dokumencie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika.

Ikona
Nabór na stanowisko Dyrektora OLR