Wznowienie udzielania świadczeń zdrowotnych

Data ostatniej aktualizacji: 30 maja 2020 Autor: Grażyna Paś

Drodzy Rodzice,

od wtorku 2 czerwca br., wznawiamy działalność Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci – grupową terapię i rehabilitację w ramach pobytu dziennego.

Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny jeżeli chcecie Państwo przyprowadzić dzieci w kolejnych dniach. Rodzice, którzy zadeklarowali  przyjście dziecka do Ośrodka od 2 czerwca proszeni są o przyprowadzanie dzieci punktualnie w godzinach od 7:00 do 8:00.

Nadal obowiązuje rejestracja wyłącznie telefoniczna pod numerem telefonu 32 422 66 58 lub 32 422 30 55 w godzinach od 8:00 do 15:00.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się procedurami bezpieczeństwa i bezwzględne przestrzeganie ich podczas wizyt w naszym Ośrodku:

 1. Do ośrodka przyprowadzać wyłącznie dziecko, bez objawów chorobowych (temperatura pow. 37,5oC, katar, kaszel, wysypka, biegunka, zapalenie spojówek itp.).
 2. W Ośrodku bezwzględnie obowiązuje:
  • noszenie maseczki osłaniającej usta i nos,
  • dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku,
  • pomiar temperatury ciała opiekunowi i dziecku,
  • zachowanie dystansu społecznego 2 metrów od innych osób,
  • zakaz wnoszenia zabawek oraz innych przedmiotów z zewnątrz.
 3. Do Ośrodka są przyprowadzane i odbierane dzieci tylko przez osoby zdrowe.
 4. Do Ośrodka może wejść tylko jedna osoba dorosła z dzieckiem, które przyprowadzane jest na zajęcia.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Ośrodka.
 6. W przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecko zostanie odizolowane, a rodzice powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z Ośrodka.
 7. W szatni/wózkowni obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania dystansu społecznego 2 metrów od innych osób. W przypadku nie możności zachowania tego dystansu rodzice muszą poczekać na opuszczenie szatni/wózkowni przez przebywające tam osoby.
 8. W przypadku nie dostosowania się do powyższych procedur, Rodzic/Opiekun może zostać poproszony o opuszczenie Ośrodka.