Natalia Kłosok

Data ostatniej aktualizacji: 12 czerwca 2019 Autor: Grażyna Paś

magister polonistyki, logopeda, neurologopeda

Studia:

  • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu w specjalnościach logopedia i neurologopedia

Kursy:

  • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji (poziom I),
  • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii (moduł II),
  • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych (moduł I),
  • „Otwórz dziecko na świat dźwięku” – praca z metodami Tomatisa i Warnkego,
  • udział w spotkaniach Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów.