Jolanta Panek

Data ostatniej aktualizacji: 22 lipca 2019 Autor: Grażyna Paś

magister pedagogiki, oligofrenopedagog

Studia:

  • „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwoju”,
  • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.

Kursy:

  • Kurs podstawowy stopnia I w zakresie ruchu rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne,
  • Muzyka w terapii i stymulacji rozwoju dzieci niepełnosprawnych,
  • W trzy dni dookoła świata, pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym,
  • Terapia ręki (I i II stopień),
  • Picture Exchange Communication System – poziom  (PECS – system obrazkowy rozwijający umiejętności komunikowania się u dzieci i dorosłych z szeroko pojętymi zaburzeniami uczenia się oraz zaburzeniami rozwojowymi).