Emilia Chomiuk

Data ostatniej aktualizacji: 22 lipca 2019 Autor: Grażyna Paś

magister pedagogiki, oligofrenopedagog

Studia:

  • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
  • „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwoju”.

Kursy:

  • Terapia ręki (I i II stopień),
  • Muzykoterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
  • Zabawy fundamentalne we wspieraniu prawidłowego i zaburzonego, i opóźnionego rozwoju dziecka,
  • Picture Exchange Communication System – poziom 1 (PECS – system obrazkowy rozwijający umiejętności komunikowania się u dzieci i dorosłych z szeroko pojętymi zaburzeniami uczenia się oraz zaburzeniami rozwojowymi),
  • Kluczowe zadania treningu umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera lub autyzmem,
  • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.