Beata Jarzyna

Data ostatniej aktualizacji: 22 lipca 2019 Autor: Grażyna Paś

magister pedagogiki, oligofrenopedagog

Studia:

 •  „Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem”,
 •  „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami form terapeutycznych”,
 •  „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”,
 •  „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwoju”.

Kursy:

 • Podstawowe zagadnienia integracji sensorycznej – zaburzeń przetwarzania zmysłowego,
 • Zagadnienia ruchu rozwijającego według metody Weroniki Sherborne – doskonalenie nauczycieli w zakresie stosowania ruchu rozwijającego we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,
 • Stymulacja dziecka w różnych okresach rozwojowych,
 • Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka – zaburzenia, diagnoza i terapia,
 • Aktualne możliwości diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniem rozwoju psychoruchowego,
 • Terapia neurobiologiczna – doświadczenia praktyków,
 • Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków.