Barbara Kalemba

Data ostatniej aktualizacji: 9 maja 2019 Autor: Grażyna Paś

doktor nauk medycznych, lekarz ze specjalizacją II stopnia

specjalista neurologii dziecięcej

specjalista pediatrii