Kontakt

14 maja 2019 Dyrektor Grażyna Paś


Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Dla Dzieci Niepełnosprawnych
Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku

Dyrektor Grażyna Paś
Zastępca Dyrektora dr Tadeusz Sobański

Godziny otwarcia

Poniedziałek-piątek 7:00-18:00

NFZ

Umowa NFZ 124/110481/05
Nr księgi rejestrowej 000000013298

Konto bankowe

PKO BP SA Oddział I w Rybniku
04 1020 2472 0000 6502 0498 4037