Tadeusz Sobański

Data ostatniej aktualizacji: 22 września 2023 Autor: Łukasz Galdja

doktor nauk medycznych, lekarz ze specjalizacją II stopnia

specjalista pediatrii