Justyna Okaj

Data ostatniej aktualizacji: 25 czerwca 2020 Autor: Grażyna Paś

Magister fizjoterapii

Szkolenia:

  • Szkolenie z zakresu kinestetyki ruchowej.

Kursy:

  • Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami O.U.N.