Wojciech Mokrzycki

24 kwietnia 2019 Dyrektor Grażyna Paś

fizjoterapeuta

Kursy:

  • Podyplomowe studium neurorehabilitacji dzieci,
  • Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii,
  • Kurs laseroterapii – lasery w medycynie.