Monika Kuczera

22 lipca 2019 Dyrektor Grażyna Paś

starsza pielęgniarka

Szkoły:

  • Liceum medyczne – pielęgniarka

Kursy:

  • Kurs szczepień ochronnych,
  • Kurs obsługi defibrylatora,
  • Pierwsza pomoc medyczna,
  • Organizacja i dokumentowanie obsługi pacjentów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – ujęcie praktyczne.