Julia Szreder

10 czerwca 2019 Dyrektor Grażyna Paś

magister psychologii

Studia:

  • podyplomoweEdukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera”,
  • studium pedagogiczne.

Kursy:

  • AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących,
  • szkolenia dotyczące Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) oraz Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP).