Izabela Skorupa

22 lipca 2019 Dyrektor Grażyna Paś

Lekarz ze specjalizacją I stopnia

specjalista rehabilitacji medycznej